Vis meny
Alle nedlastbare

PÅ VÅR LILLE STORE JORD - ISLAM

15.12.2002  |  15 min  |  NRK1Programmene handler om barn som tilhører andre religioner og bor i Norge

3: Islam

Hafsas hemmelighet

I serien om barn av en annen tro enn den kristne skal vi i dag møte Hafsa. Familien hennes er fra Pakistan, og de er muslimer.

I det samme Hafsa våkner om morgenen, husker hun på hemmeligheten sin.

Hun har forferdelig lyst til å fortelle hemmeligheten til pappa, men det kan hun jo ikke. For da blir det ingen hemmelighet mer…

Om islam
Islam er den yngste av de store verdensreligionene, og med sine over 1200 millioner tilhengere den nest største, etter kristendommen. Antall muslimer i Norge oppgis å være i underkant av 70.000.

Islam ble stiftet på 600-tallet av Muhammed, som muslimene regner som den siste av en rekke profeter.

Muhammeds åpenbaringer er nedskrevet i Koranen. For muslimene er Koranen fullbyrdelsen av Guds budskap til menneskeheten og av alle tidligere hellige skrifter. Her er også beskrevet alle de forbud og påbud en muslim må følge. ”De fem søyler” i islam er bekjennelse, bønn, faste, pilegrimsreise til Mekka og velferdsskatt.

Serie

PÅ VÅR LILLE STORE JORD 4 deler

Anbefalt for klassetrinn

1-10

Fag

RLE Religion Livssyn og Etikk

Utlånsnummer

0188-3

Nøkkelord

fremmede religioner, islam, muslimer, religion, koranen, budskap, forbud, påbud, bønn, faste, pilgrimsreise, mekka, velferdsskatt

Tilgjengelig som

› Nedlasting

Lån / kjøp via mobil er dessverre ikke mulig. Vennligst logg inn via vanlig nettleser.