Vis meny
Alle nedlastbare

Regler og rettningslinjer

  1. Kun godkjente brukere har mulighet til å benytte seg av tjenestene fra www.avsentralen.no
  2. Alle brukere må være tilknyttet skole/kommune/fylke som har aktiv avtale med Norwaco, og betaler den årlige Norwaco-avgiften som nå ligger på rundt 16 kr pr elev i året.
  3. Ingen brukere skal overdra eller videreformidle sitt brukernavn og passord til andre.
  4. Ingen opptak skal benyttes til eget bruk eller overføres til andre. Tjenesten skal benyttes til undervisningøyemed.
  5. Brukere som er inaktive i løpet av 24 måneder vil kunne bli slettet fra tjenesten uten videre beskjed. Ønskes brukeren å fortsette med tjenesten etter at konto er slettet må bruker søke om ny konto med tilgang.
  6. Kun grunnskolene i de 20 (av 30) kommunene i Agder har tilgang, og alle videregående skoler i landet, alle grunnskolene i Oslo, og andre skoler i landet som har avtale med Norwaco.

Som bruker av tjenesten godtar du disse retningslinjene.