Vis meny
Alle nedlastbare

Regler og rettningslinjer

  1. Kun godkjente brukere har mulighet til å benytte seg av tjenestene fra www.avsentralen.no
  2. Alle brukere må være tilknyttet skole/kommune/fylke som har aktivt medlemskap i Norwaco.
  3. Ingen brukere skal overdra eller videreformidle sitt brukernavn og passord til andre.
  4. Ingen opptak skal benyttes til eget bruk eller overføres til andre. Tjenesten skal benyttes til undervisningøyemed.
  5. Brukere som er inaktive i løpet av 24 måneder vil kunne bli slettet fra tjenesten uten videre beskjed. Ønskes brukeren å fortsette med tjenesten etter at konto er slettet må bruker søke om ny konto med tilgang.
  6. Kun grunnskolene i de 20 (av 30) kommunene i Agder har tilgang, og alle videregående skoler i Agder.

Som bruker av tjenesten godtar du disse retningslinjene.